1

نوع پروژه نیکان

News Discuss 
این اثر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۶ با شماره ثبت ۱۴۱۴ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاست. در این باره اختلاف نظر زیادی وجود دارد. شهر بابل به عنوان یکی از قهرمان پرورترین شهرهای ایران به حساب میآید بهطوریکه ورزشکاران زیادی طی سالهای گذشته در مسابقات https://1001bookmarks.com/story13908069/4-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story